Posts Tagged ‘Chacarron’

Thursday, November 18th, 2010


Lolz…the lyrics:

Oooooooohuuu yehaaaaaa …. sea.. sou.. jhonn macarron.. yeah macarron nooon

Chacarron, chacarron, chacarron, chacarron , ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus ,,,alsualsualualauusualulus …

Chacarron, chacarron, aliluliron,, chacarron, chacarron, aliluliron ,, chacarron, n’ ,, chacarron, ,, aliluliron ,, chacarron, chacarron, aliluliron,,

Ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus ,,,alsualsualualauusualulus …
Ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus ,,,alsualsualualauusualulus …

Chacarron, chacarron, aliluliron,, chacarron, chacarron, aliluliron ,, chacarron, n’ ,, chacarron, ,, aliluliron ,, chacarron, chacarron, aliluliron,,

Chacarron, chacarron, chacarron, chacarron , ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus ,,,alsualsualualauusualulus …

Chacarron, chacarron, aliluliron,, chacarron, chacarron, aliluliron ,, chacarron, n’ ,, chacarron, ,, aliluliron ,, chacarron, chacarron, aliluliron,,

Aluealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus ,,,alsualsualualauusualulus …ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus ,,,alsualsualualauusualulus …

Chacarron, chacarron, aliluliron,, chacarron, chacarron, aliluliron ,, chacarron, n’ ,, chacarron, ,, aliluliron ,, chacarron, chacarron, aliluliron,,

Chacarron, chacarro,, chacarron, chacarro,, chacarron, chacarro

Throwback Thursday’s : Chacarron

Thursday, November 18th, 2010


Lolz…the lyrics:

Oooooooohuuu yehaaaaaa …. sea.. sou.. jhonn macarron.. yeah macarron nooon

Chacarron, chacarron, chacarron, chacarron , ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus ,,,alsualsualualauusualulus …

Chacarron, chacarron, aliluliron,, chacarron, chacarron, aliluliron ,, chacarron, n’ ,, chacarron, ,, aliluliron ,, chacarron, chacarron, aliluliron,,

Ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus ,,,alsualsualualauusualulus …
Ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus ,,,alsualsualualauusualulus …

Chacarron, chacarron, aliluliron,, chacarron, chacarron, aliluliron ,, chacarron, n’ ,, chacarron, ,, aliluliron ,, chacarron, chacarron, aliluliron,,

Chacarron, chacarron, chacarron, chacarron , ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus ,,,alsualsualualauusualulus …

Chacarron, chacarron, aliluliron,, chacarron, chacarron, aliluliron ,, chacarron, n’ ,, chacarron, ,, aliluliron ,, chacarron, chacarron, aliluliron,,

Aluealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus ,,,alsualsualualauusualulus …ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus ,,,alsualsualualauusualulus …

Chacarron, chacarron, aliluliron,, chacarron, chacarron, aliluliron ,, chacarron, n’ ,, chacarron, ,, aliluliron ,, chacarron, chacarron, aliluliron,,

Chacarron, chacarro,, chacarron, chacarro,, chacarron, chacarro